Đảng bộ

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

  • KHÔNG GIAN VĂN HÓA 2

    10/05/2024

    Sau 3 ngày làm việc, Lễ Bế mạc Đánh giá Chất lượng Chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA lần thứ 384 đã...

  • KHÔNG GIAN VĂN HÓA 1

    09/05/2024

    Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh các...