Giới thiệu

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mạng: Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. HCM là trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực dược, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, góp phần nâng cao vị thế nền dược học Việt Nam.

Tầm nhìn: Phát triển thành đại học khoa học sức khỏe hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các đại học trong khu vực.  

Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Chất lượng – Năng động – Sáng tạo