Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Văn phòng Khoa Dược là đơn v thuc Khoa Dược được thành lp theo Quyết đnh s 60/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 ca Hiu trưởng Đi hc Y Dược Thành ph H Chí Minh, có chc năng tham mưu, giúp vic cho lãnh đo khoa trong vic qun lý toàn diện và t chc thc hin các hoạt động của khoa cũng như thực hiện chế độ báo cáo, phối hợp công tác gia các tổ chuyên môn với các phòng chức năng của Nhà trường.

Chi tiết

Lịch sử

Ban Quản lý đào tạo được thành lập năm 1987 từ việc sát nhập Ban giáo vụ và Ban Quản lý học sinh. Đến năm 2000 sát nhập thêm Ban Sau đại và bộ phận giáo vụ của ngành Dược, Trường Trung học Y tế Trung Ương 3.

Chi tiết

Lịch sử

Phòng Hành chính tổng hợp ra đời cùng lúc với sự thành lập cùa Đại học Dược khoa Sài gòn vào năm 1947 Phụ trách phòng HCTH qua các thời kỳ (Kể từ 1976 đến nay) như sau :

Chi tiết

Lịch sử

Ban Giáo tài và Ban Quản trị được thành lập từ sau ngày 27 tháng 10 năm 1976 cùng với việc thành lập Khoa Dược trực thuộc Trường Đại học Y Dược Tp. HCM (trên cơ sở sáp nhập 3 trường Đại học Y Khoa, Đại học Duợc Khoa và Đại học Nha Khoa).

Chi tiết

Lịch sử

Ban Nghiên cứu Khoa học - Thư viện được xây dựng và phát triển trên cơ sở Phòng Nghiên cứu Khoa học Đại học Dược khoa TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết