Văn phòng khoa

Văn phòng khoa

Văn phòng Khoa Dược là đơn vị thuộc Khoa Dược được thành lập theo Quyết định số ........./QĐ-ĐHYD ngày…… của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo khoa trong việc quản lý toàn diện và tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa cũng như thực hiện chế độ báo cáo, phối hợp công tác giữa các tổ chuyên môn với các phòng chức năng của Nhà trường.

Chi tiết

Giới thiệu Tổ Hành chính tổ chức

Chi tiết

Phó văn phòng khoa – Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo: PGS.TS. Nguyễn Tú Anh

Giờ làm việc: Sáng 7h30 -11h30, Chiều 13:00 - 16h30

Điện thoại: 028.38 295 641-108; 028.38 295 641-232

Email: nguyentuanh@ump.edu.vn

Chi tiết

Giới thiệu Tổ Quản trị giáo tài

Chi tiết

Giới thiệu Tổ Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học

Chi tiết