Giới thiệu

KHOA DƯỢC

  • Địa chỉ: 41 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
  • Điện thoại: (+84-28) 3829 5641 - 3829 8233
  • Fax: (+84-28) 3822 5435
  • Email: khoaduoc@ump.edu.vn