Lễ khai giảng Sau Đại học năm 2022
09/09/2022

Lễ khai giảng Sau Đại học năm 2022

Thời gian:
13:30 ngày 15 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: 
Đại giảng đường - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện khác