HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT DƯỢC LẦN THỨ 39
06/04/2023

Thời gian

Ngày 06 và 07 tháng 4 năm 2023

 

Địa điểm

Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

41 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đơn vị tổ chức

Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (http://uphcm.edu.vn/HNKH)
 

Sự kiện khác