Lễ Khai giảng năm học mới 2022 – 2023 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
28/10/2022

Lễ Khai giảng năm học mới 2022 – 2023 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian:
14:00 ngày 28 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: 
Đại giảng đường - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện khác