KHOA DƯỢC - ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC THÚC ĐẨY GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH DƯỢC CÙNG HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG DƯỢC HOA KỲ VÀ CÁC TRƯỜNG DƯỢC THUỘC KHỐI ASEAN
20/06/2024

Trong khuôn khổ chuyến công tác nước ngoài tham dự Hội nghị quốc tế ASEAN PharmNET lần thứ 4 năm 2024 tổ chức tại Thành phố Bangkok, Thái Lan (xem bản tin tại đây), vào ngày 11/6/2024 đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Dược) đã tham dự Lễ Ký kết Bản ghi nhớ Thỏa thuận với chủ đề “Thúc đẩy Giáo dục, Nghiên cứu và Thực hành Dược trong khối ASEAN” (“The Advancement of Pharmacy Education, Research & Practice in ASEAN”) giữa Hiệp hội Dược Hoa Kỳ và các Khoa/Trường Dược thuộc ASEAN, có hiệu lực triển khai trong giai đoạn 10 năm từ 2024 đến 2034.

GS.TS. Trần Thành Đạo, Trưởng Khoa Dược đã tham dự buổi Lễ và đã ký Bản ghi nhớ chung giữa các bên, hướng đến sự phát triển của khu vực ASEAN trong hoạt động giáo dục, nghiên cứu và thực hành Dược. Buổi Lễ là một hoạt động nổi bật trong chuỗi các hoạt động trước thềm Hội nghị chính thức, gồm Phiên họp giữa các Trưởng Khoa/Đại diện các trường Dược khu vực ASEAN và Hoa Kỳ cũng như diễn đàn mạng lưới sinh viên ASEAN.

GS.TS. Trần Thành Đạo (ngồi, bên phải) tham gia ký kết Bản ghi nhớ Thỏa thuận vào ngày 11/6/2024

 

Bài: Tổ HTQT&NKCH, Văn phòng Khoa Dược

Ảnh: Ban Tổ chức Hội nghị ASEAN PharmNET 2024