KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP VẬT LIỆU, HOÁ CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO THEO HÌNH THỨC CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
15/11/2022

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp vật liệu, hoá chất, vật tư tiêu hao theo hình thức chào giá cạnh tranh (chi tiết)

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp vật liệu, hoá chất, vật tư tiêu hao theo hình thức chào giá cạnh tranh (chi tiết)