Thông báo

ĐỀ CỬ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU NĂM 2022
30/09/2022

Hội đồng xét chọn Nhà giáo tiêu biểu khoa Dược - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến viên chức, người lao động và sinh viên, học viên danh sách đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2022 như sau:

Stt

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Đơn vị

1

Ông Lê Hậu

PGS.TS, Giảng viên cao cấp

Bộ môn Công nghiệp dược khoa Dược

 

2

 

Ông Trần Mạnh Hùng

PGS.TS, Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp

Bộ môn Dược lý khoa Dược

3

Ông Trương Ngọc Tuyền

PGS.TS, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận khoa, Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp

Bộ môn Hóa hữu cơ khoa Dược

Hội đồng xin ý kiến của toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên, học viên khoa Dược thông qua hình thức bình chọn trên website https://pharm.ump.edu.vn sau khi đối chiếu theo quy chế giải thưởng “Nhà giáo tiêu biểu” của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 
Thời gian bình chọn: từ ngày 30/09/2022 đến hết ngày 10/10/2022 (theo links bình chọn đính kèm).Khi có các thông tin cần trao đổi, phản hồi, các đơn vị, cá nhân có thể trao đổi trực tiếp hoặc gửi thông tin về Thường trực Hội đồng qua email: hongtuoi@ump.edu.vn.
Hội đồng rất mong nhận được sự góp ý và tham gia bình chọn của toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên, học viên để việc xét tặng giải thưởng được công khai, khách quan và chính xác.
Trân trọng.