LỄ TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ NĂM 2022
10/11/2022

Thời gian:

13g00, thứ 5, ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm: 

Đại giảng đường - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện khác