Nghiên cứu

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2024 (ĐỢT 1)
02/01/2024

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 

Tổ HTQT-NCKH kính thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024 (đợt 1) như sau:

1. Loại đề tài, quy định về đăng ký đề tài và yêu cầu sản phẩm nghiệm thu cho mỗi loại: xem tại Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ (đính kèm).

2. Thông tin về việc đăng ký đề tài cơ sở năm 2024-đợt 1 (thông báo đính kèm)

3. Hồ sơ đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở (đính kèm) gồm:

  • Danh sách chung của đơn vị
  • Đơn đăng ký: Mẫu CS01-DK
  • Thuyết minh đề tài: Mẫu CS02-TMDT
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên nhóm nghiên cứu: Mẫu CS03-LLKH
  • Giấy phối hợp nghiên cứu: Mẫu CS04-PHNC

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH.

Tin khác

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU VỀ NẤM KHÁNG THUỐC

14/05/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô về Chương...

THE 4th ASEAN PHARMNET 2024 & THE 2024 US-THAI PHARMACY CONSORTIUM CONFERENCE: 30th...

22/01/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, sinh viên,...