Nghiên cứu

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VIÊN DỰ ÁN MEF TẠI ĐẠI HỌC YONSEI (HÀN QUỐC) NĂM 2023
02/02/2023

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, các học viên Khoa Dược về Chương trình Nghiên cứu viên Dự án MEF tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) năm 2023, cụ thể như sau:

Trong phạm vi các hoạt động của Phần 3 - Năng lực Nghiên cứu thuộc Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu giáo dục tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh” (tiếng Anh: Medical Education for the Future (MEF) - Project “Education and Research capacity building project at the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City”), Văn phòng Dự án MEF tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo Chương trình Nghiên cứu viên Dự án MEF tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) năm 2023 đã chính thức bắt đầu.

Các ứng viên quan tâm tìm hiểu thông tin về Chương trình năm 2023, vui lòng tham khảo các thông tin dưới đây:

  1. Thông báo chính thức của MEF về Chương trình năm 2023 (song ngữ Anh-Việt)
  2. Thông tin Khóa học (Course Information) năm 2023 (Anh ngữ)
  3. Mẫu đơn đăng ký tham gia Chương trình:

- Mẫu đơn dành cho đối tượng Giảng viên/Nghiên cứu viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Mẫu đơn dành cho đối tượng Học viên cao học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài ra, các ứng viên có thể tham khảo thông tin chi tiết trên trang web của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh: https://ump.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao/2023-du-an-mef-chuong-trinh-trao-doi-tai-dai-hoc-yonsei-han-quoc-2023-mef-fellowship-program-at-yonsei-university-korea/4969

Chương trình Nghiên cứu viên Dự án MEF năm 2022 đã có 07 giảng viên và học viên cao học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trao đổi tại Đại học Yonsei theo Dự án.

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin như trên đến quý Thầy, Cô, các học viên Khoa Dược được biết, quan tâm đăng ký Chương trình./.

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược

Tin khác

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU VỀ NẤM KHÁNG THUỐC

14/05/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô về Chương...

THE 4th ASEAN PHARMNET 2024 & THE 2024 US-THAI PHARMACY CONSORTIUM CONFERENCE: 30th...

22/01/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, sinh viên,...