Nghiên cứu

BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU REAXYS
07/11/2022

Sáng thứ Năm ngày 03/11/2022 tại Phòng Họp Khoa Dược đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học trực tuyến với chủ đề Cơ sở dữ liệu REAXYS - Công cụ tìm kiếm thông tin Hóa học Hữu cơ, Hóa Dược với phần trình bày của Báo cáo viên là Ông Raymond Teng, Customer Consultant Manager, Research Solutions - Life Sciences, ELSEVIER.

Tại buổi sinh hoạt khoa học, Báo cáo viên trình bày các nội dung giới thiệu về cơ sở dữ liệu REAXYS, minh diễn các tính năng của REAXYS như tìm kiếm thông tin hóa chất, tìm kiếm thông tin hóa dược (tìm dữ liệu về hoạt tính sinh học, dữ liệu in vitro, in vivo như EC50, IC50,…), tìm kiếm thông tin phản ứng hóa học, dự đoán tổng hợp ngược, dự đoán các hướng đi để tổng hợp hợp chất mới. Nội dung trình bày và minh diễn cho REAXYS nhận được sự quan tâm, tìm hiểu của các Thầy, Cô, sinh viên, học viên Khoa Dược.


Báo cáo viên giới thiệu và mô tả các tính năng của cơ sở dữ liệu REAXYS


Báo cáo viên giới thiệu tính năng trích xuất kết quả tìm kiếm từ cơ sở dữ liệu REAXYS

Bài, ảnh: Tổ HTQT-NCKH, Văn phòng Khoa Dược

Tin khác

BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ “ELECTRONIC-STRUCTURE INFORMATICS: AN...

05/01/2023

Chiều thứ Ba ngày 27/12/2022 tại Phòng Họp Khoa Dược đã diễn ra buổi Sinh hoạt khoa học...

SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ “TEACHING CHEMISTRY TO PHARMACY STUDENTS: THE UK...

22/12/2022

Nhằm triển khai hoạt động trao đổi giảng viên giữa Việt Nam - Anh quốc trong khuôn khổ...