Nghiên cứu

THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT DƯỢC 39 NĂM 2023
24/08/2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Khoa Dược kính thông báo về việc gửi bài tham dự Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 39, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2023 tại Khoa Dược, thông tin đăng ký như sau:

    1. Số lượng bài báo cáo của mỗi đơn vị: xem chi tiết tại thông báo đính kèm.
    2. Hạn nhận danh sách đăng ký (file đính kèm): 30/09/2022.
    3. Hạn nhận báo cáo tóm tắt (hướng dẫn đính kèm): 31/10/2022.

Trân trọng,
Tổ HTQT-NCKH.

Tin khác

THE 4th ASEAN PHARMNET 2024 & THE 2024 US-THAI PHARMACY CONSORTIUM CONFERENCE: 30th...

22/01/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, sinh viên,...