Nghiên cứu

Hội thảo trực tuyến “SỬ DỤNG CHATGPT TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC”
31/10/2023

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô về Hội thảo trực tuyến “SỬ DỤNG CHATGPT TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC” do Trung tâm Công nghệ Giáo dục Pháp ngữ (CNF) tại Hà Nội tổ chức, cụ thể như sau:

- Thời gian: thứ Tư ngày 08/11/2023, từ 10:00 đến 12:00

- Phương thức: trực tuyến qua ZOOM

- Báo cáo viên: TS. Hồ Tường Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội

- Mục tiêu: sự kiện này có mục tiêu khám phá các cơ hội mà công nghệ mới, đặc biệt là ChatGPT, mang lại để làm phong phú trải nghiệm giảng dạy trong giảng dạy đại học. Chương trình của sự kiện sẽ xoay quanh những điểm sau:

   + Giới thiệu về ChatGPT

   + Chia sẻ kinh nghiệm cụ thể về việc sử dụng hiệu quả ChatGPT trong giảng dạy đại học

   + Phiên hỏi - đáp tương tác để tìm hiểu thêm những tác động và cơ hội liên quan đến công nghệ này

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt

- Đăng ký trực tuyến tại: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_idTQptnYEOjST9tUZs8EU4Gej_BmtxEt4jk8PcQlzJUOURNVkc2MFpGMzYwSFA2U1ZJTUNGS09IVC4u.

- Hạn cuối để đăng ký: Chủ nhật ngày 05/11/2023

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin như trên đến quý Thầy, Cô được biết, quan tâm đăng ký tham dự.

 

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược

Tin khác

THE 4th ASEAN PHARMNET 2024 & THE 2024 US-THAI PHARMACY CONSORTIUM CONFERENCE: 30th...

22/01/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, sinh viên,...