Hợp tác

Tuần lễ giao lưu học tập và văn hóa giữa UMP và TUHW năm 2019
20/03/2019

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai trường, đoàn giảng viên sinh viên thuộc Đại học Y tế và Phúc lợi Takasaki, Nhật Bản gồm 27 sinh viên và 5 giảng viên đến Đại học Y Dược TP. HCM để trao đổi học tập và giao lưu văn hóa, theo kế hoạch đoàn sẽ lưu lại Việt Nam từ ngày 02/03 đến 12/03/2019 tại các khoa: Dược, Y tế công cộng, Điều dưỡng - Kỹ thuật y học.

Buổi lễ khai mạc tuần giao lưu học tập và văn hóa

Các sinh viên của khoa Dược - UMP tổ chức mừng ngày 8/3 cho các bạn nữ trong đoàn Takasaki
Ngày 09/03/2019, Đại học Y dược TP. HCM tổ chức cho đoàn Takasaki đi tham quan Mekong Delta

Buổi lễ tổng kết ngày 11/03/2019