SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ “REFLECTIONS ON PRECLINICAL MODELLING OF PSYCHIATRIC DISORDERS”
13/03/2023

Chiều thứ Ba ngày 07 tháng 3 năm 2023 tại Phòng Họp Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Dược) đã diễn ra buổi Sinh hoạt khoa học trực tuyến với chủ đề “Reflections on Preclinical Modelling of Psychiatric Disorders” thu hút sự đăng ký tham dự của hơn 50 giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và học viên Khoa Dược với nội dung trình bày của Báo cáo viên là GS.TS. John P. Kelly, Pharmacology and Therapeutics, Galway Neuroscience Research Centre, University of Galway, Cộng hòa Ireland.

Tại buổi Sinh hoạt khoa học, báo cáo viên chia sẻ các kết quả nghiên cứu cận lâm sàng thuộc các lĩnh vực liên ngành Dược lý, Khoa học thần kinh, Dược lý thần kinh, Độc chất học và Độc học thần kinh đang được triển khai tại Đại học Galway. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng giới thiệu sơ lược về chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế trong khuôn khổ Dự án KA171 năm 2023 của Chương trình ERASMUS+ và cơ hội trao đổi sinh viên, giảng viên, trao đổi kỹ năng và phát triển chuyên môn, kinh nghiệm học thuật ở Châu Âu.

Báo cáo viên chia sẻ về các kết quả nghiên cứu cận lâm sàng tại Đại học Galwway

ThS. Nguyễn Thái Thiên Kim (đứng), Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng quan tâm đặt câu hỏi về các kết quả nghiên cứu tại Đại học Galway

Báo cáo viên giới thiệu sơ lược về chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế trong khuôn khổ Dự án KA171 năm 2023 của Chương trình ERASMUS+

Bài, ảnh: Tổ HTQT-NCKH, Văn phòng khoa Dược