QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CÓ TÁC ĐỘNG LỚN (APRI)
13/03/2024

Trong khuôn khổ Chiến lược 2021-2025 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Ban Giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương (DRAP) thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển dự án nghiên cứu và đổi mới có tác động lớn (APRI), với mục tiêu là thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng khoa học Pháp ngữ và giải quyết các thách thức xã hội thông qua việc xây dựng và triển khai các dự án có tác động lớn.

Với Quỹ APRI, các trường thành viên của AUF sẽ được hỗ trợ trong việc thiết kế và thúc đẩy các dự án khoa học Pháp ngữ quy mô lớn, trên cơ sở hợp tác đa phương, tạo tác động sâu rộng và bền vững. Mục tiêu chính của dự án là tăng cường khả năng cạnh tranh của các dự án hợp tác đại học Pháp ngữ nhằm ứng tuyển các chương trình tài trợ dự án quy mô lớn của các nhà tài trợ tư nhân hoặc nhà nước, ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Phạm vi dự án APRI được mở rộng cho mọi lĩnh vực và chủ đề khoa học thu hút được sự quan tâm của cộng đồng khoa học thành viên AUF. Các tiêu chí chính khi xét duyệt hồ sơ ứng tuyển Quỹ APRI bao gồm:

• Dự án đa ngành: ưu tiên áp dụng các cách tiếp cận và phương pháp hiện đại.

• Dự án hợp tác: thúc đẩy các hoạt động hợp tác khoa học quốc tế.

• Dự án toàn diện: tích cực khuyến khích tinh thần hợp tác hữu nghị.

• Dự án có trách nhiệm: góp phần giải quyết các thách thức xã hội đương đại, gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc.

Toàn bộ hồ sơ ứng tuyển (bao gồm cả các phụ lục) phải được trình bày bằng tiếng Pháp.

Thời hạn nộp hồ sơ: lúc 18:00 Chủ nhật, ngày 31/03/2024.

Chi tiết cụ thể về Quỹ APRI, quý Thầy, Cô vui lòng xem Thông báo tuyển đề xuất bên dưới.

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin như trên đến quý Thầy, Cô được biết, quan tâm đăng ký chương trình.

 

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược