CHƯƠNG TRÌNH ARISE (ARO ALLIANCE FOR ASEAN & EAST ASIA)
14/11/2022

The ARISE (ARO Alliance for ASEAN & East Asia) program is the platform of Academic Research Organization (ARO) for Medical Innovation that jointly promote quality and quantity of clinical studies in the Asia region. ARISE is based on the Japanese and APEC policy that multinational cooperation in clinical research is needed in Asia.

For any questions, please contact Prof. Hiroaki Shimokawa (shimo@iuhw.ac.jp) who is the representative of the ARISE program at International University of Health and Welfare (UHW).

Thông tin giới thiệu về Chương trình ARISE, vui lòng tham khảo tại đây.

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô được biết, quan tâm đăng ký.


Tổ HTQT-NCKH
Văn phòng Khoa Dược