Thông báo

NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP (“BIENVENUE EN FRANCE!”) NĂM 2022
04/10/2022

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến các sinh viên, học viên Khoa Dược về sự kiện NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP (“BIENVENUE EN FRANCE!”) NĂM 2022 diễn ra tại Khách sạn REX (Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào Chủ nhật ngày 09/10/2022.

Thông tin cụ thể về sự kiện, vui lòng tham khảo Thông báo số 408/TB-D ngày 04/10/2022 (đính kèm).

Trân trọng,

 

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng khoa Dược