VINGROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY SCHOLARSHIP PROGRAM FOR MASTER’S AND DOCTORAL DEGREES FOR OVERSEAS STUDY
20/12/2022

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, các sinh viên, học viên Khoa Dược về Chương trình học bổng VinGroup Science and Technology Scholarship Program for Master’s and Doctoral Degrees for Overseas Study, với thông tin như sau:

Chương trình học bổng VinGroup Science and Technology Scholarship Program for Master’s and Doctoral Degrees for Overseas Study cho Năm học 2023 - 2024 và Năm học 2024 – 2025 đã mở, với thời hạn đăng ký như dưới đây:

  • Ngày 15 tháng 4 năm 2023: đối với các ứng viên đã nhận được Thư mời nhập học học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ trong Năm học 2023 - 2024 thuộc lĩnh vực được hỗ trợ hoặc thuộc lĩnh vực nghiên cứu ở một trường đại học nằm trong danh sách các trường đại học mục tiêu (còn gọi là Track 1).
  • Ngày 30 tháng 5 năm 2023: đối với các ứng viên chọn đăng ký học bổng trước khi đăng ký nhập học chương trình sau đại học trong Năm học 2024 - 2025 (còn gọi là Track 2).

Thông tin chi tiết về giải thưởng và Thông báo Học bổng Vingroup, vui lòng tham khảo tại link: https://scholarships.vinuni.edu.vn/.

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, các sinh viên, học viên Khoa Dược được biết, quan tâm đăng ký học bổng nêu trên./.

 

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược

Tin khác