HỌC BỔNG Y KHOA CỦA ĐẠI HỌC QUỐC TẾ VỀ SỨC KHỎE VÀ PHÚC LỢI (IUHW), NHẬT BẢN
01/12/2022

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô về Học bổng Y khoa của Đại học Quốc tế về Sức khỏe và Phúc lợi (International University of Health and Welfare - IUHW), Nhật Bản với thông tin cụ thể như sau:

- Đối tượng ứng tuyển: giảng viên, nghiên cứu viên có chuyên môn về y học cơ bản (basic medicine) và y học lâm sàng (clinical medicine) và có quan tâm đăng ký Học bổng Y khoa của Đại học IUHW.
- Thời gian làm việc tại IUHW: tối thiểu 01 năm và tối đa 03 năm.
- Thu nhập hàng năm, tiêu chí đăng ký, đầu mối liên hệ và thông tin khác: (xem thông báo bên dưới)

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô được biết, quan tâm đăng ký tham dự./.

Trân trọng,
Tổ HTQT-NCKH
Văn phòng Khoa Dược

Tin khác