ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn Thanh Niên Khoa Dược là tổ chức tổ chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ định hướng, lãnh đạo hoạt động thanh niên và sinh viên tại khoa. Tổ chức Đoàn đóng vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động Hội sinh viên Khoa và các chi Đoàn.

Để phát triển hoạt động sinh viên gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ ngành nghề, Ban Chấp Hành Đoàn Khoa trực tiếp cố vấn, điều phối các hoạt động của Câu lạc bộ Công Tác Xã Hội, Câu lạc bộ Quan Hệ Quốc Tế, Câu lạc bộ Học Thuật, Câu lạc bộ truyền thông, nhiếp ảnh (Pharmazone).

Hằng năm, Đoàn Thanh Niên Khoa Dược tổ chức các hoạt động tiêu biểu nhằm phát triển kỹ năng thực hành xã hội toàn diện cho sinh viên, trong đó có thể kể đến các chiến dịch tình nguyện lớn Xuân Phương Xa, Về Nguồn, Hội trại Dược khoa; đêm nhạc hội gây quỹ từ thiện Để gió cuốn đi, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Đi Tìm Thần Dược, học bổng nghiên cứu mùa hè.

Trong xu thế toàn cầu hoá, Đoàn Thanh niên thường xuyên tham gia đón tiếp các đoàn sinh viên quốc tế đến tham quan và trao đổi tại khoa Dược, phát động các phong trào trao đổi sinh viên, hội nhập với cộng đồng sinh viên quốc tế thông qua hoạt động của CLB PIRC.

Đoàn khoa cũng thúc đẩy kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên và đã có những cá nhân, tập thể giành giải cao trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố Eureka.

Nhờ sự động viên và chỉ đạo sâu sát từ Ban chủ nhiệm Khoa, Đoàn thanh niên đã từng bước đổi mới về hoạt động, xây dựng nhân sự Ban chấp hành Đoàn xứng đáng với tinh thần nồng cốt, tiên phong của người thủ lĩnh thanh niên.