PGS. TS. NGUYỄN THIỆN HẢI

 

Họ và tên: Nguyễn Thiện Hải

Học vị:      Tiến sĩ

Học hàm:  Phó Giáo sư

Chức vụ:   Phó Trưởng Khoa

                   Trưởng bộ môn Bào chế