CHULALONGKORN UNIVERSITY’S GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR ASEAN OR NON-ASEAN COUNTRIES
20/02/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến các sinh viên, học viên Khoa Dược về Chương trình “Graduate Scholarship Programme for Asean or Non-Asean Countries” của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), cụ thể như sau:

Đại học Chulalongkorn (CU) đóng vai trò dẫn đầu trong việc thực hiện hợp tác tương tác với cộng đồng quốc tế. Để phát triển hơn nữa hợp tác học thuật giữa Thái Lan và nước ngoài, CU đã triển khai “Chương trình học bổng Sau đại học dành cho các nước ASEAN hoặc ngoài ASEAN” nhằm hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi các chương trình cao học tại CU.

- Thời hạn của học bổng:

  1. Học bổng Thạc sĩ: 02 năm;

  2. Học bổng Tiến sĩ: 03 năm.

- Đơn Đăng ký: tải về tại đây;

- Thông tin chi tiết về chương trình học bổng: tải về tại đây;

- Hướng dẫn đăng ký tham gia học bổng: tải về tại đây.

- Các thủ tục và thời gian đăng ký học bổng:

  1. Ứng viên cần gửi Đơn Đăng ký đã điền đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan trực tiếp đến Khoa/Chương trình mà mình lựa chọn trước thời hạn do Office of Academic Affairs của CU quy định. Để biết thêm thông tin về tất cả các chương trình do CU cung cấp, vui lòng truy cập đường link https://bit.ly/ChulaG;

  2. Ứng viên phải được Khoa/Chương trình mà họ lựa chọn sàng lọc và tuyển dụng trước khi tên của họ được chuyển đến Office of Academic Affairs của CU. Tất cả các giấy tờ thủ tục đăng ký học bổng có liên quan đã được Khoa/Chương trình sàng lọc phải được gửi đến Office of Academic Affairs. Cần lưu ý rằng mỗi Khoa/Chương trình đặt ra thời hạn nộp đơn và lịch tuyển chọn riêng.

  3. Thời hạn chấp nhận hồ sơ:

      + Chậm nhất là ngày 13 tháng 11 năm 2023 cho học kỳ 2 năm học 2023;

      + Chậm nhất là ngày 13 tháng 5 năm 2024 cho học kỳ 1 năm học 2024.

  4. Ứng viên nên gửi Đơn Đăng ký và các tài liệu liên quan đến Khoa/Chương trình mà họ lựa chọn ít nhất 02 tuần trước thời hạn do Office of Academic Affairs của CU quy định.

 

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin như trên đến các sinh viên, học viên Khoa Dược được biết, quan tâm tham gia Học bổng.

 

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược