THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DƯỢC SĨ CHÍNH (HẠNG II) - KHÓA THÁNG 7-8/2020
16/07/2020

Thứ

Ngày

Buổi

Chuyên đề

Giảng viên

Bảy

25/7/2020

Sáng

Nhà nước trong hệ thống chính trị

TS. Trần Phiên

Trưởng BM Khoa học xã hội & nhân văn, Trưởng khoa KHCB

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy – Giảng viên chính, BM Khoa học xã hội & Nhân văn, Khoa KHCB

Bảy

25/7/2020

Chiều

Pháp luật và thực hiện pháp luật trong nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Chủ nhật

26/7/2020

Sáng

Chính phủ điện tử và hệ thống thông tin bệnh viện

GS.TS. Đặng Văn Giáp

Giảng viên cao cấp, BM CNTT dược, Khoa Dược

PGS.TS. Đỗ Quang Dương

Phó trưởng phụ trách BM CNTT dược, Khoa Dược

Chủ nhật

26/7/2020

Chiều

Đạo đức trong nghiên cứu và hành nghề dược

PGS.TS. Trần Hùng

GVCC, BM. Dược liệu, Khoa Dược

PGS.TS. Phạm Đình Luyến

Trưởng BM Quản lý Dược, Khoa Dược

Bảy

01/8/2020

Sáng
+ Chiều

Xây dựng đề cương và tổ chức thực hiện nghiên cứu

 

PGS.TS. Trần Hùng

GVCC, BM. Dược liệu, Khoa Dược

Nguyễn Thiện Hải

Trưởng BM Bào chế, Khoa Dược

Chiều

(17h-17h30)

Hướng dẫn
chuyên đề báo cáo

PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

Phó trưởng Khoa Dược

PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Tươi

GVCC, BM. Dược lý, Khoa Dược

Chủ nhật

02/8/2020

Sáng
+  Chiều

Đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện

GS.TS. Trương Quang Bình

Phó Giám đốc BV ĐHYD TPHCM

PGS.TS. Đặng Nguyễn Đoan Trang

Giảng viên cao cấp, BM Dược lâm sàng, Trưởng Khoa Dược BV ĐHYD

Bảy

08/8/2020

Sáng

Động lực và tạo động lực làm việc

ThS. Nông Vương Phi

CEO Công Ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo Nhân Sự Phi&P

PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Tươi

GVCC, BM. Dược lý, Khoa Dược

Bảy

08/8/2020

Chiều

Tiêu chuẩn CDNN và một số kỹ năng cần thiết của dược sĩ chính (hạng II)

Chủ nhật

09/8/2020

Sáng

Kiểm tra giám sát công tác Dược

PGS.TS. Phạm Đình Luyến

Trưởng BM Quản lý Dược, Khoa Dược

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi

Trưởng BM Dược lâm sàng, Khoa Dược

Chủ nhật

09/8/2020

Chiều

Kiểm tra sai sót trong sử dụng thuốc

PGS.TS. Nguyễn Hương Thảo

GVCC, BM Dược lâm sàng, Khoa Dược

TS. Nguyễn Như Hồ

GV chính, BM Dược lâm sàng, Khoa Dược

  • Thời gian tự học: từ thứ 2 đến thứ 6/tuần tại đơn vị
  • Tiểu luận cuối khóa: Viết theo hướng dẫn và nộp trước ngày 23/08/2020.