HỘI THẢO KHOA HỌC “OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN APPLYING FUNCTIONAL OMICS RESEARCH FOR BIOMEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES”

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, sinh viên, học viên Khoa Dược về sự kiện Hội thảo khoa học “Opportunities and Challenges in Applying Functional Omics Research for Biomedical and Pharmaceutical Sciences”, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH, HƯỚNG NGHIỆP NĂM...

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp...

BUỔI CHIA SẺ “HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC YONSEI”

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô về Buổi chia sẻ...

KHOA DƯỢC - ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KÝ KẾT THỎA THUẬN...

Trong khuôn khổ chuyến công tác nước ngoài tham dự Hội nghị quốc tế ASEAN PharmNET lần thứ 4...