THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ...

Nhằm tạo điều kiện cho viên chức chuyên ngành y tế đủ các điều kiện bổ sung chứng chỉ...

BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU REAXYS

Sáng thứ Năm ngày 03/11/2022 tại Phòng Họp Khoa Dược đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học trực...

CHƯƠNG TRÌNH ARISE (ARO ALLIANCE FOR ASEAN & EAST ASIA)

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý...