HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN SATU (PRESIDENTS’ FORUM OF SOUTHEAST AND SOUTH ASIA AND TAIWAN UNIVERSITIES)

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng gửi đến quý Thầy, Cô thông tin kêu gọi ghép cặp hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học thành viên SATU (Diễn đàn Hiệu trưởng các trường Đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan), cụ thể như sau:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TRONG HÀNH NGHỀ...

Trung tâm Khoa Học Công nghệ Dược Sài Gòn (SAPHARCEN) là Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học...

SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ “REFLECTIONS ON PRECLINICAL MODELLING OF PSYCHIATRIC...

Chiều thứ Ba ngày 07 tháng 3 năm 2023 tại Phòng Họp Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN SINH VIÊN KHOA DƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO...

Theo nội dung Dự án ERASMUS+ KA107 do Hội đồng Anh tại Anh quốc tài trợ cho hoạt động trao đổi...