HỌC BỔNG ĐINH THIỆN LÝ (LAWRENCE S. TING) CHO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TẠI NƯỚC NGOÀI
21/10/2022

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, các sinh viên, học viên Khoa Dược về Học bổng Đinh Thiện Lý (Lawrence s. Ting) cho chương trình Thạc sĩ tại nước ngoài trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác chính thức giữa Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực 04 năm kể từ tháng 12/2021, cụ thể như sau:

-    Học bổng Đinh Thiện Lý cho chương trình Thạc sĩ tại nước ngoài được xây dựng nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực cho Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đóng góp hơn nữa vào lĩnh vực y tế và sự phát triển của y học Việt Nam trong tương lai.

-    Điều kiện ứng tuyển: đối tượng đủ điều kiện ứng tuyển học bổng bao gồm nhân viên/giảng viên toàn thời gian của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong trường hợp Bộ môn/Khoa thiếu giảng viên, học bổng được mở rộng cho những người có cam kết cao trở thành giảng viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sau khi họ hoàn thành chương trình Thạc sĩ ở nước ngoài.

-    Hai suất học bổng được trao mỗi năm, mỗi suất sẽ được trao cho lĩnh vực vật lý trị liệu hoặc hoạt động trị liệu. Số tiền tài trợ tối đa cho một ứng viên là 10.000 USD mỗi năm. Thời gian học bổng bắt đầu từ tháng khai giảng đầu tiên khóa học/chương trình cho đến tháng cuối cùng của khóa học/chương trình ghi trên thư mời nhập học. Tất cả các khoản tài trợ sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

-    Các thông tin chi tiết khác về Học bổng Đinh Thiện Lý cho chương trình Thạc sĩ tại nước ngoài, vui lòng tham khảo tại đây.

-    Ứng viên có nhu cầu và đủ điều kiện, vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác quốc tế - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ email htqt@ump.edu.vn. Thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển là thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, các sinh viên, học viên Khoa Dược được biết, quan tâm đăng ký.

Tổ HTQT-NCKH
Văn phòng Khoa Dược