CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ VÀ HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU CỦA CHÍNH PHỦ ANH QUỐC
21/02/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô về một số Chương trình tài trợ và học bổng nghiên cứu của Chính phủ Anh quốc dành cho các nhà khoa học, tổ chức quốc tế (trong đó có Việt Nam), cụ thể như sau:

1. Học bổng Wolfson của Hiệp hội Hoàng gia

- Thời gian: lên đến 05 năm.

- Nguồn tài trợ: trị giá 300.000 bảng Anh.

- Mục tiêu:

   + Thu hút các nhà nghiên cứu quốc tế xuất sắc trong các lĩnh vực chiến lược quan trọng đến các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Vương quốc Anh;

   + Phát triển các liên kết nghiên cứu hợp tác, chia sẻ ý tưởng và thực hành.

2. Học bổng Tham quan Wolfson của Hiệp hội Hoàng gia

- Mục tiêu: cho phép các nhà nghiên cứu quốc tế xuất sắc có thời gian nghỉ phép 12 tháng linh hoạt tại một trường đại học hoặc tổ chức nghiên cứu ở Vương quốc Anh.

- Nguồn tài trợ: lên đến £125,000 để xây dựng và phát triển mạng lưới và hợp tác quốc tế.

Thời hạn nộp đơn đăng ký các học bổng nêu trên: thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2024.

Email liên hệ: seniorfellowships@royalsociety.org

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin như trên đến quý Thầy, Cô được biết, quan tâm đăng ký tham gia.

 

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược