CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “FRANCE EXCELLENCE” NĂM HỌC 2024 - 2025
31/10/2023

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến các sinh viên, học viên Khoa Dược thông tin về Chương trình học bổng FRANCE EXCELLENCE năm học 2024 - 2025, cụ thể như sau:

Trong khuôn khổ chương trình học bổng FRANCE EXCELLENCE, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ Thạc sĩ 2 hay Tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

 Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm:

- Khoa học cơ bản

- Đào tạo kỹ sư

- Khoa học kinh tế

- Khoa học xã hội và nhân văn

Học bổng được cấp trong thời gian như sau:

- Mười hai tháng đối với trình độ Thạc sĩ 2

- Ba mươi sáu tháng đối với trình độ Tiến sĩ

Tất cả những thông tin cần thiết: France.excellence@ifv.vn

Thời gian:

- Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 18:00 (giờ địa phương) ngày 01 tháng 12 năm 2023

- Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn: trong tháng 01 năm 2024

- Thông báo kết quả: kể từ cuối tháng 02 năm 2024

Các tài liệu liên quan: vui lòng xem và tải về tại link sau:

https://vn.ambafrance.org/Moi-nop-ho-so-2024-Chuong-trinh-hoc-bong-France-Excellence-Đai-su-quan-Phap

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin như trên và mong nhận được sự quan tâm đăng ký của các sinh viên, học viên Khoa Dược.

 

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược