CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ERNST MARCH-GRANT - ASEA-UNINET (CỘNG HÒA ÁO)
19/10/2022

Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, các sinh viên, học viên Khoa Dược về Chương trình Học bổng Ernst March-Grant - ASEA-Uninet (Cộng hòa Áo) năm 2023.

Thông tin chi tiết về Chương trình, vui lòng tham khảo thông báo tại đây.

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô, các sinh viên, học viên Khoa Dược được biết, quan tâm đăng ký.

Trân trọng.

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược