THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DƯỢC
01/09/2022

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ Y tế Quy định về việc thực hiện tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;
Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-ĐHYD ngày 07/7/2020 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế;
Căn cứ Công văn số 3887/BYT-TCCB ngày 22/7/2022 của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;
Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-ĐHYD ngày 31/8/2022 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Tài liệu giảng dạy chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;
Nhằm tạo điều kiện cho viên chức chuyên ngành y tế đủ các điều kiện bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược, Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược.
I. Đối tượng chiêu sinh: Viên chức y tế và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược.
II. Chương trình đào tạo:
Chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo Quyết định số 1734/QĐ-BYT ngày 29/6/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
Cấu trúc chương trình gồm 02 phần với tổng số 200 tiết.
III. Khai giảng và thời gian học: 
- Khai giảng: Lúc 7 giờ 30, thứ Bảy ngày 24/09/2022 tại Giảng đường 2, khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 
- Địa chỉ: Số 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian học: từ 24/09/2022 đến 21/10/2022 (Lịch học đính kèm).   
IV. Đánh giá và cấp Chứng chỉ:
- Thời lượng tham dự khóa học: ≥ 80%, điểm bài kiểm tra và tiểu luận cuối khóa: ≥ 5.
- Chứng chỉ do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
V. Hồ sơ đăng ký:
1/ Phiếu đăng ký (theo mẫu của Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội).
2/ Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (sao y công chứng).
3/ 04 ảnh (3x4) (ảnh chụp không quá 06 tháng)
4/ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương trong vòng 06 tháng)
VI. Nộp hồ sơ và học phí:
-    Học phí: 7.000.000 đồng/học viên (bảy triệu đồng)
-    Số lượng: Lớp khai giảng khi số lượng ≥ 25 học viên
-    Nhận hồ sơ và học phí: Từ ngày ra thông báo đến ngày 22/09/2022 hoặc đến khi đủ hồ sơ
-    Nộp hồ sơ tại: Trung tâm Đào tào nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
 Hình thức đóng học phí:

  •     Đóng học phí trực tiếp: Tại Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội.
  •     Chuyển khoản: Nội dung CK ghi rõ “SĐT, Họ và tên, CDNN Dược”.      

     Thông tin chuyển khoản:
+ Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội. 
+ Số tài khoản: 000470406001232.
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, CN Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 Ghi chú:     1. Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.
                     2. Hoàn lại học phí:    
                         - Trước ngày 19/09/2022: Hoàn lại 100%.
                         - Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 24/09/2022: Hoàn lại 75%.
                         - Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 01/10/2022: Hoàn lại 50%.                
                         - Sau ngày 01/10/2022: Không giải quyết.
                     3. Bảo lưu:
                         - Học viên được bảo lưu học tập 01 Khóa học (Khóa tiếp theo).
                         - Nếu Khóa tiếp theo học phí có điều chỉnh, học viên phải đóng bổ sung phần học phí chênh lệch.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 3853 9207
Website: https://chpthcm.ump.edu.vn/ hoặc https://ump.edu.vn/
Email: chpt@ump.edu.vn

Thông tin chi tiết TẠI ĐÂY