GRADUATE PROGRAMS (FEBRUARY-MAY 2024 INTAKE) AT CHULALONGKORN UNIVERSITY - FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
19/02/2024

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến các sinh viên, học viên Khoa Dược về Chương trình tuyển sinh Học viên cao học năm 2024 của Faculty of Pharmaceutical sciences - Chulalongkorn University (Thailand), cụ thể như sau:

 

- Thời gian đăng ký: từ tháng 02/2024 đến tháng 5/2024.

- Sinh viên quốc tế cũng có thể tận dụng các cơ hội học bổng toàn phần.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ email supakarn.c@pharm.chula.ac.th để được tư vấn, giải đáp cụ thể.

- Các tài liệu tham khảo:

   + Asean - Non Asean Scholarship 2024;

   + Faculty of Pharmaceutical Sciences Graduate Program;
   +
Graduate Admission Academic Year 2024.

 

Tổ HTQT-NCKH trân trọng thông tin như trên đến các sinh viên, học viên Khoa Dược để biết, quan tâm tìm hiểu.

 

Trân trọng,

Tổ HTQT-NCKH

Văn phòng Khoa Dược